Little Human. Seen in Go Gap District. – Humans of Saigon
Advertisements

Life is short! Why don’t we let go of the tragedies, only keep what is good of each other and save the relationship!
Let me tell you an example from my friends, a true story! A couple just married. A guy calls the husband up and handed out a stack of intimate photos between this stranger and his wife. Can you guess how the husband answers this guy? ‘Hey, are you a trouble maker? what do you want? My wife used to love you truthfully. I love my wife and this doesn’t matter. Now I know why she used to love you but then got away from you. You are just an ***hole.’
Then, he went home seeing the wife crying in the room writing a farewell letter. ‘I’m not that guy. I don’t want to. You are my wonderful woman, let’s just forget the past. This is our happiness right now. Just forget all those things!’, he said. Bam! That’s what makes a man!

Đời ngắn lắm! Sao mình không cho những chuyện buồn đi đi, giữ lại cái gì tốt của nhau thôi, để gìn giữ mối quan hệ! Để mình kể anh nghe chuyện này, chuyện bạn mình, chuyện thật!
Hai người mới lấy nhau thôi. Rồi một tên gọi điện cho anh chồng và đưa một xấp hình hắn từng gần gũi thân mật với người vợ. Anh biết người chồng đã trả lời ra sao không? ‘Ê, ông muốn chọc phá phải không? ông muốn cái gì đây? Vợ tôi đã yêu ông hết lòng. Tôi yêu vợ tôi, tôi không quan tâm. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy yêu ông mà lại bỏ ông. Ông là cái thằng khốn nạn.’
Khi về đến nhà thì thấy vợ đang khóc trong phòng đang viết thư từ biệt. ‘Anh đâu phải thằng đó. Anh không muốn giống nó. Em là người phụ nữ tuyệt vời của anh, quên chuyện quá khứ đi em. Mình bây giờ là hạnh phúc rồi. Mình bỏ qua chuyện quá khứ đi em’. Đó, đàn ông phải vậy chứ!

[S24+] – Humans of Saigon

– I’m a courrier.
– What do you do, more specifically?
– Ahm, I am a portable customer service staff, you know, riding (to them) on a motorbike.

– Anh làm courrier.
– Cụ thể là làm gì anh?
– Ahm, anh là bộ phận chăm sóc khách hàng di động em ơi, ý là chạy xe (tới chỗ khách)

[S24+] – Humans of Saigon

– I regret that my wife and I are sometimes at work, and our child would have slept before we got home. But she must go to sleep early, that’s how she grows with good height! We might think children only learn at school-age, but my wife read and found that it is the first 3-years that is a golden time for a child’s best growth. Children are like camera, they learn what they see. They imitate things they may not even understand. So, it is important to spend the first year at home to be closed to and educate the child.

– Anh áy náy nhất là vợ chồng đi làm, về thì con ngủ mất rồi. Mà con phải ngủ sớm, ngủ sớm nó mới cao được! Mình hay nghĩ là đến tuổi đi học rồi con nít nó mới học nhưng không đâu, vợ anh đọc thấy 3 năm đầu đời mới là thời điểm vàng để con phát triển. Con nít nó giống như máy ảnh đó, nó thấy gì là nó học cái đó. Nó bắt chước, dù nhiều khi không hiểu đi nữa. Nên một năm đầu cần ở nhà thật ra là để gần gũi con, dạy con. – Humans of Saigon

I’m at a different page of life for now. (I) have to take care of more things, so that my daughter can grow up to her best! Love is not every thing, the point is to make sure she has enough to grow with all of her potentials.

Anh đang ở một trang khác của cuộc sống rồi. Phải lo nhiều hơn, để con phát triển tốt nhất. Tình yêu chưa hẳn là tất cả, vấn đề là để cho con mình được đầy đủ để phát triển hết khả năng của nó nữa.

[S29] – Humans of Saigon

– Imagine, what would you want to do firstly tomorrow if you don’t have to worry about money?
– I would focus more on my spiritual world. I’d be meditating. My family had a long time coping with spiritual problems until I realized that and got it fixed for good. Now I think meditating is the only way to find peace.

– Anh tưởng tượng xem, nếu ngày mai khỏi phải lo chuyện tiền nong, anh sẽ muốn làm gì trước tiên?
– Anh sẽ lo cho phần tâm linh trước em ơi. Anh sẽ đi tu. Nhà anh hồi đó có chuyện về tâm linh suốt một thời gian dài, rồi anh phát hiện ra, rồi gỉai quyết được. Giờ anh nghĩ muốn tu tập thôi để cho lòng an lành.
[28] – Humans of Saigon

[S26]

DSCF0313

– What make you most happy right now?
– I work for a uniforms producing company, I am happy when meeting my sales target!
– What would be the greatest challenge in the work?
– No challenge at all.
– Really? not at all?
– Yeah, I just do it.

– Điều gì có thể làm bạn hạnh phúc nhất vào lúc này?
– Em làm cho một công ty sản xuất đồng phục. Thì đạt chỉ tiêu sales là vui rồi anh.
– Điều gì là khó khăn nhất trong công việc với em?
– Chẳng có gì khó cả anh.
– Thiệt hả? Chẳng có gì khó hết hả?
– Yeah, cứ vậy làm thôi.